obsługa projektowa obejmuje:

obsługa budynków użytkowanych obejmuje:

obsługa projektowa poszczególnych branż:

obsługa administracyjna obejmuje:

obsługa geodezyjna obejmuje:

obsługa kosztorysowa obejmuje:

Wszystkie projekty i opracowania są przygotowywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i praktykę zawodową. Na życzenie Klientów jesteśmy w stanie dowolnie rozszerzyć lub zawęzić zakres usług (współpracujemy z innymi podmiotami) i ustalić szczegółowy zakres opracowania. Opracowania wykonawcze (architektura, konstrukcja, branże instalacyjne) są wykonywane z zestawieniami materiałów. Opracowania przekazujemy Inwestorowi w formie drukowanej oraz (na życzenie) w wersji elektronicznej obejmującej pliki typu dwg; pdf; dxf.